120 let SDH Libel (13 fotky)
Libelský sbor hasičů byl založen 4. června 1899. Dle obecní kroniky: „… ku ochraně majetku a bližního před dravým požárem zřízen dobrovolný hasičský sbor, jemuž obec ihned zakoupila čtyřkolovou stříkačku a nejnutnější hasičské náčiní. Stalo se za obecního starosty Jana Chaloupky čp. 6 a prvním velitelem hasičů byl Václav Vítek čp. 19 …“ Sbor vstoupil do župy Albrechtické, která věnovala sboru dvacet kusů pracovních stejnokrojů. Obecní správa zakoupila téhož roku ruční stříkačku v hodnotě 1100 zlatých a pracovní obleky. Prvním starostou sboru se stal Josef Provazník, velitelem byl zvolen Václav Vítek. Oslava 12O let SDH Libel se konala 15. června 2019 v prostorách bývalé školy v Libli od 15:00 hodin. Slavností zahájení provedl starosta sboru Jan Novák a vyzval milé hosty - JUDr. Miroslava Antla, hejtmana Královéhradeckého kraje pana PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. a starostku obce ing. Petru Králíčkovou o několik slov. Po oficiálním zahájení už byla volná zábava. Pro děti bylo připraveno malování na obličej nebo expozice historické hasičské techniky.Vystoupily mažoretky ANNABELL, taneční skupina RK CRAZY a večer se konala taneční zábava se skupinou Decibels. Byla též provedena ukázka provozu historické stříkačky Stratílek.

Kliknutím na fotku zobrazte větší pohled.