Výstavba sběrných míst v obci Libel (11 fotky)
V obci byla vybudována dvě sběrná místa s přístřešky pro kontejnery, současně byly pořízeny dva kontejnery na papír, dva kontejnery na plast, dva kontejnery na sklo, čtyři kontejnery na kov a dva kontejnery na bioodpad. Cílem projektu je tak vytvoření systému pro separaci odpadu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.   Název projektu: Výstavba sběrných míst v obci Libel- Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000596

Kliknutím na fotku zobrazte větší pohled.