Hasičská soutěž 2012 Libel (127 fotky)
Za deštivého a chladného počasí se v sobotu 12. května 2012 konala v Libli okrsková soutěž v požárním útoku. Po 28 letech (naposledy byla v Libli okrsková soutěž v roce 1974) přijeli do Lible hasiči z Černíkovic, Lična, Třebešova, Byzhradce, Domašína, za ženy družstvo Lible, Třebešova. Přijelo také družstvo polských hasičů z družebního Starkówa v čele se starostou obce panem Danielem Kazimierczakem a manželkou Annou. Polští hasiči byli na tuto soutěž pozváni v rámci mikroprojektu Přátelská setkání obcí Libel a Starków Euroreginu Glacensis. Pohár za první místo si odvezli hasiči z Lična, na druhém místě skončilo družstvo z Černíkovic, na třetím místě skončilo družstvo z Lible. Ženy z Lible byly první, na druhém místě skončily ženy z Třebešova. Velký dík patří starostovi libelských hasičů Janu Novákovi, veliteli Pavlu Vilímkovi, starostce obce Boženě Šedové, ale i ostatním členům hasičského sboru, kteří ochotně pomohli při organizaci této soutěže a přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.

Kliknutím na fotku zobrazte větší pohled.