Masopust 2014 (89 fotky)
Masopust - t.j. doba od Tří králů do Popeleční středy. O masopustních radovánkách se o u nás dochovaly zprávy již ze 13. století. Naši dávní předkové si na bujaré masopustní veselí velmi potrpěli. Tehdy ovšem býval masopust poněkud hlučnější a rozpustilejší než-li dnes. Každý se snažil užít si masopustních kratochvílí jak nejlépe uměl. Veselil se bohatý i chudý, tovaryš či mistr, pán nebo slouha. Každý jedl masopustní šišky a kobližky, vesele popíjel, zpíval a tančil při hudbě pištců a hudců. Vždyť i čeští králové strojili nákladné masopustní kvasy, na kterých hodovali se všemi pozvanými. Průvod maškar to bere dům od domu a provází jej smích a veselí. A tak tomu bylo i v sobotu 1.března 2014 v Libli.

Kliknutím na fotku zobrazte větší pohled.