Oslavy 600 let (66 fotky)
OSLAVY 600 LET OBCE A 115 LET HASIČŮ V sobotu 12. července se v malé vesničce Libel konaly velké oslavy a to 600 let první zmínky o obci a 115 let hasičů. V 10 hodin byly oslavy zahájeny slavnostní hasičskou schůzí, na které předal starosta sboru Jan Novák medaile a čestná uznání členům libelského hasičského sboru – všichni členové pak obdrželi pamětní listy. Hlavní oslavy začaly ale až u rybníka Pazderák, kam se všichni rodáci, místní občané a hosté přesunuli, aby zde shlédli fontánu, kterou předvedli s historickou automobilovou stříkačkou MAGIRUS Z ROKU 1940 hasiči z SDH Klášterec nad Orlicí. Pak následovala ukázka Četnické pátrací stanice z Pardubic v dobovém oblečení „Jak se hasil požár v minulém století“ s ukázkou došetřování požáru s vypátráním a chycením žháře četnictvem. Bylo to moc pěkné představení. Po průvodu, který prošel celou vesnicí, následoval projev starostky obce paní Boženy Šedové, Jana Nováka – starosty libelských hasičů a vstoupení starosty Vlčnova pana Jana Pijačka, který se společně s paní místostarostkou paní Martou Moštěkovou oblékl do krásného slušivého vlčnovského kroje. Doudlebské sokolky FLORITEAM pod vedením Jany Floriánové předvedly vystoupení na píseň Babeta šla do světa - za které sklidily velký potlesk. Vystoupilo také patnáct „libelských tanečních umělkyň“ s tanečkem TRNKY BRNKY. Zvukaři Martinu Dohnálkovi bohužel ale selhala technika, tak se tancovalo improvizovaně na vlastní zpěv. Na občerstvení byl připraven grilovaný čuník, klobásky nebo uzené.....k tomu hrála místní folková skupina pod vedením Vlastimila Šedy. Od 17 hodin k tanci i poslechu hrála hudební skupina POKROK, která zvala na parket hosty a rodáky až do ranních hodin. Oslavy se určitě vyvedly - rodáci, hosté i místní občasné odcházeli domů spokojeni s úsměvem na rtech a každý si domů odnášel na památku ručník se znakem obce a pamětní list. Ke zdárnému průběhu oslav určitě přispělo krásné slunečné počasí, které vydrželo po celý den. Velký dík patří hlavně paní Boženě Šedové – starostce obce a Janu Novákovi-starostovi hasičů, kteří se nejvíce zasloužili o to, aby oslavy proběhly bez problémů. Velký dík patří těm libelským hospodyňkám, které napekly slané či sladké dobroty. Děkujeme také všem sponzorům, kteří přispěli svými finančními i materiálními dary na oslavy. Dagmar Hubálková-LIBEL

Kliknutím na fotku zobrazte větší pohled.